Stichting Dieren

in Rampen

 

Stichting Dieren in Rampen is in 2024 opgericht om hulp aan dieren bij crises en rampen in Nederland gezamenlijk als dierenhulporganisaties met de overheid te organiseren.

 

Wie zijn wij?

Stichting Dieren in Rampen is in 2024 opgericht om hulp aan dieren bij crises en rampen in Nederland gezamenlijk als dierenhulporganisaties met de overheid te organiseren.

De Stichting is een samenwerkingsverband van: de Dierenbescherming, DierenLot, Federatie Dierenambulances Nederland (FDN) en de Nederlandse Federatie van Dierenopvang Organisaties (NFDO).

Stichting Dieren in Rampen coördineert de samenwerking tussen de verschillende overkoepelende dierenhulporganisaties in Nederland voor hulp aan dieren bij crises en rampen. De meeste dierenambulances en opvangen zijn aangesloten bij de deelnemende organisaties. We organiseren een breed landelijk overleg met allerlei mensen en instanties die bezig zijn met dieren in rampen. Zo zorgen we voor afstemming van activiteiten. Daarnaast zetten we de samenwerking met de overheid op. Dit doen we zowel landelijk als regionaal met de verantwoordelijke ministeries en veiligheidsregio’s. Ook vinden we het belangrijk dat voor de veiligheid van mens en dier de dierenhulpverleners die gaan werken in crises en rampen goed getraind zijn. Samen met de overheid kijken we naar de kwaliteitseisen en daarbij benodigde trainingen en oefeningen.

De Stichting is voortgekomen uit Hulp voor Dieren uit Oekraïne (HVDUO). In korte tijd werd bij het begin van de oorlog in Oekraïne door dierenhulporganisaties een landelijk hulpsysteem opgezet om ook de dieren die meekomen met Oekraïense vluchtelingen de zorg te geven die ze nodig hebben.

Ons werk

Nederland kent veel dierenhulporganisaties, zoals dierenambulances en opvangen voor verschillende soorten dieren. Dit document bevat een overzicht per veiligheidsregio van de dierenambulances, reguliere dierenopvangen en gespecialiseerde opvangen of organisaties die helpen bij het organiseren van opvang in crisissituaties. Lees meer

De Dierenambulance Amsterdam is als enige dierenhulporganisatie al langer opgenomen als crisispartner in de veiligheidsregio. Deze casestudie is bedoeld om andere dierenhulporganisaties en veiligheidsregio’s te informeren over de bestaande structuur. Hierbij wordt ook ingegaan op knelpunten en mogelijke verbeteringen. Lees meer

Hoewel er gemeenten en veiligheidsregio’s zijn die wel al afspraken hebben gemaakt met dierenhulporganisaties, gebeurt dit niet op eenduidige wijze en ook niet altijd voor álle soorten dieren. Zo vallen wilde dieren vaak buiten de boot als er een ramp uitbreekt. Daarom zou dit onderwerp in alle bestuurslagen beter georganiseerd moeten worden. De dierenhulporganisaties helpen daar graag bij en hebben hiervoor in 2021 een handreiking ‘Red dieren bij rampen’ ontwikkeld die overheden kunnen gebruiken. Lees meer

Kennisportaal

Crises en rampen

Bij een crisis of ramp worden niet alleen mensen maar ook dieren geraakt en hier komt gelukkig steeds meer aandacht voor. We verzamelen informatie hoe dieren worden getroffen. Dit geeft ons de nodige kennis over hoe dieren zich gedragen bij rampen en over de impact op dierenwelzijn. Hiermee kunnen we beter bepalen wat we voor dieren kunnen doen.

Trainingen

Op deze pagina willen we aandacht besteden aan trainingen en cursussen voor dierenhulpverlening in een crisis of ramp. Kennis en vaardigheden zijn nodig om de dieren op een goede en veilige manier te vangen, te stabiliseren, te transporteren en op te vangen. Voor de dagelijkse situaties hebben dierenambulances en opvangen hun eigen trainingen.

Project Dieren in Rampen

In maart 2024 startte het project Dieren in Rampen en Crises. Dit project wordt geleid door het Nederlands Instituut voor Publieke Veiligheid (NIPV) in opdracht van de Vakraad Risico- en Crisisbeheersing. Stichting Dieren in Rampen coördineert het project vanuit de dierenhulporganisaties. Op deze pagina komen de resultaten en producten van het project.

Lees hier het laatste nieuws

Dieren in Rampen is een initiatief van